Rada Naukowa Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania

              Zgodnie  z   paragrafem  5  punkt  7  Statutu   Podkarpackiego    Stowarzyszenia Organizacji  i   Zarządzania stanowiącym, że dla osiągnięcia celów Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi: Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi oraz towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą, powołuje się z dniem 01 stycznia 2014 roku Radę Naukową Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania w składzie:

 

Prof. zw. dr hab. h.c. Ryszard Borowiecki – Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki – Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Prof. nadzw. dr hab. Janusz Czekaj – Prorektor ds. Rozwoju oraz Kierownik Katedry Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Eckhardt - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,

Prof. zw. dr hab. Józefa Famielec – Kierownik Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Prof. zw. dr hab. Jan Jeżak - Kierownik Katedry Finansów i Strategii Uniwersytetu Łódzkiego,

Prof. nadzw. dr hab. Czesław P. Kłak - Dziekan - Dyrektor Kolegium Prawa oraz Kierownik Zakładu Kryminalistyki i Kryminologii WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,

Prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski - Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

Prof. zw. dr hab. h.c. Bogdan Nogalski - Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,

Prof. zw. dr hab. Grzegorz Ostasz – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych Politechniki Rzeszowskiej,

Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki – Kierownik Katedry Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie,

Prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka – Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,

Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Ślusarz – Prorektor ds. Finansów i Organizacji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information