Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 27 marca 2019 roku

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
zapraszam Państwa
do udziału w seminarium naukowym, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku /środa/ o godzinie 18:00. Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu: 

CZŁOWIEK W PONOWOCZESNOŚCI (KONTEKST FILOZOFICZNY)

            Nawet jeśli sam termin „ponowoczesność” nie wydaje się być nazbyt precyzyjny i jest przedmiotem sprzecznych konstatacji, to wyznacza jednak pewien horyzont egzystencjalny dla współczesnego człowieka. Kontekst ten, tak jak w każdej epoce, budzi też zainteresowanie filozofów, dochodzących zresztą w tej kwestii do bardzo rozbieżnych wniosków. Podejmując się analizy niektórych przynajmniej faktorów zdających się konstytuować rzeczywistość ponowoczesną z punktu widzenia filozofii uznać trzeba, że ich ocena jest mocno ambiwalentna. Pomimo tego warto jednak podejmować refleksję nad tak istotnymi dziś zjawiskami o wymiarze wręcz globalnym, jak: indywidualizacja, laicyzacja, antyracjonalizm, wrażliwość ekologiczna, przemodelowanie instytucji małżeństwa i rodziny, czy wreszcie subiektywizm aksjologiczny. Bez tej refleksji, bez próby zrozumienia uwarunkowań swojej egzystencji, człowiek nie będzie potrafił zrozumieć siebie. Implikacje tej dezorientacji nie mają jedynie wymiaru prywatnego i zagrażają sensownie kształtowanej przyszłości ludzkiego świata.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych

 Prof. dr hab. Krzysztof Bochenek

 

Miejsce seminarium:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, sala nr 149 /I piętro/

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 11 marca 2019 roku

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 11 marca 2019 roku o godzinie 13:00
do udziału w seminarium naukowym.

 Seminarium poświęcone będzie prezentacji
koncepcji pracy doktorskiej mgr Anny Molter.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami

zarządzania publicznymi instytucjami kultury.

 

Miejsce seminarium:

Sala seminaryjna Katedry Metod Organizacji i Zarządzania
– pawilon A, IV piętro, sala 402, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 13 grudnia 2018 roku

 

Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania, prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk zaprasza na seminarium poświęcone zmianom, jakie do nauki polskiej wnosi ustawa
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Temat:

HABILITACJA – DLACZEGO WARTO W SIEBIE INWESTOWAĆ?

Przyczynkiem do rozważań i dyskusji będzie wystąpienie dra hab. inż. Stanisława Rysza, który podzieli się swoimi empiriami z niedawno zakończonego procesu habilitacyjnego przeprowadzonego
w oparciu o dzieło pt. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZINTEGROWANE.

 

Seminarium odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 roku o godzinie 18:00 w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, sala nr 149 /I piętro/.

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 5 czerwca 2018 roku

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w seminarium naukowym, które odbędzie się w dniu 05 czerwca 2018 roku /wtorek/ o godzinie 17:30.

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:


Kreatywność w ujęciu Michaela Novaka

             Michael Novak w swoich rozważaniach na temat kreatywności i jej roli w życiu ludzi stara się połączyć pewne stwierdzenia zawarte w społecznym nauczaniu Kościoła z liberalną interpretacją tej ludzkiej cechy.

            Do katolickich tez występujących w jego poglądach zaliczyć należy: naukę o pochodzeniu człowieka, potrzebę doskonalenia świata, praktykowanie cnoty, zasadę pierwszeństwa osoby ludzkiej przed rynkiem, oraz prymat pracy przed kapitałem.

            Natomiast głównym liberalnym elementem jego nauki jest podkreślanie pozytywnego działania ludzkiej kreatywności w nieskrępowanym życiu gospodarczym demokratycznego kapitalizmu czego skutkiem według niego jest zawsze postęp i dobrobyt.

            Skutkiem takiego połączenia jest typowa dla liberalizmu apoteoza kreatywności.

 

 Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

 Ks. dr Piotr Setlak

 

Miejsce seminarium:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, sala nr 149 /I piętro/

 

 

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information