GŁÓWNY CEL   NASZE ZADANIA   WSPÓŁPRACA
   

Celem Stowarzyszenia jest kontynuacja polskiej oraz światowej myśli naukowej.

   

Realizacja badań naukowych dotyczących organizacji i zarządzania, ekonomii.

   

Stowarzyszenie współpracuje z wiodącymi krajowymi ośrodkami naukowymi.

WITAMY NA STRONIE STOWARZYSZENIA

Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania powstało z inspiracji Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawicieli środowiska akademickiego rzeszowskich uczelni – Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Stowarzyszenie poprzez swoje działania aktywizuje oraz wspomaga twórczość naukową, zarówno indywidualną jak i zespołową oraz współdziała w upowszechnianiu myśli naukowej.

 

 

Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania
laureatem Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego
„NGO Wysokich Lotów” 2017
w kategorii Gospodarka, rynek pracy

 

Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania za swoją dotychczasową działalność zostało uhonorowane Nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” 2017, w kategorii Gospodarka, rynek pracy. Wręczenie nagrody odbyło się w dniu 21 listopada 2017 roku.

Założone 7 lutego 2013 roku Stowarzyszenie od początku angażuje społeczność naukową i badawczą w realizację idei nauki w działaniu konkretyzowaną rozwojem wiedzy oraz kadry naukowo-badawczej, jak również aktywizacją potencjału rozwojowego Podkarpacia.

Naszą ambicją pozostaje skuteczność działań nauki na rzecz poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez autonomiczne oraz komplementarne zaangażowanie zespołów badawczych w prace badawczo-wdrożeniowe ukierunkowane na  petryfikację polskiej nauki w przestrzeni międzynarodowej.

Przyznanie nagrody utwierdza nas w przekonaniu, że cele aktywizujące naszą działalność są zasadne i równocześnie urzeczywistniają idee naukowe.

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA

 

kom.:

 881 064 014

  

ul. Zimowit 47/1
35-605 Rzeszów

 

kazimierzjaremczuk@gmail.com

Należności prosimy wpłacać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ W RZESZOWIE

Nr konta: 23 1050 1562 1000 0090 3018 0799

Aktualności

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 23 kwietnia 2018 roku

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 18:00
do udziału w seminarium naukowym.

 Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:

 

Dehumanizujące i antyrozwojowe właściwości organizacji
- przykład instytucji totalnej

 

Zjawiskiem znanym jest oddziaływanie pracy i procesów  zachodzących w organizacji na osobowość  człowieka. Socjalizujące oddziaływanie organizacji może tę osobowość intensywnie rozwijać lub być dla niej destrukcyjną i antyrozwojową. Siła i kierunki tego oddziaływania, zależą zarówno od  charakteru wykonywanych czynności, jak i psychospołecznych procesów „wytwarzanych” poprzez organizację. Socjalizująco ekspansywnymi, wyraźnie zmieniającymi zachowanie i osobowość człowieka organizacjami są „instytucje totalne”. Termin ten wprowadzony został przez Ervinga Goffmana i jest on używany do analizy organizacji, w których całe zbiorowości ludzkie funkcjonują w skrajnie zbiurokratyzowanych warunkach.

Obok biurokratycznego traktowania człowieka  - współczesna teoria zarządzania -dostrzega inne właściwości organizacji, które mają związek przyczynowo - skutkowy z dehumanizacją funkcjonującego w niej człowieka. Biurokracja i biurokratyzm są jedynie symptomami organizacyjnych konstrukcji „produkujących” i indukujących społecznie negatywne zachowania człowieka.

W świetle  identyfikowanych związków, zachodzących pomiędzy elementami organizacji a rozwojem osobowości człowieka przekładających się na jego zachowania - pojawiają się pytania, w szczególności o:

- zasadność kazuistycznej regulacji prawnej (w jakich przypadkach taka regulacja jest uzasadniona funkcjonalnością i  efektywnością organizacji),

- dostosowanie  budowy struktury (zwłaszcza zróżnicowania jej hierarchiczności i stopnia formalizacji) do celów i zadań organizacji,

- uzasadnienia funkcjonalnego budowania wysmukłych struktur w organizacjach,

- stosowania takich kryteriów nagradzania i awansowania ludzi w organizacji oraz szkolenia, które przyczyniają się do ich aktywności społeczno – zawodowej,

- metody i kryteria  kontroli i oceny uczestników organizacji sprzyjających humanizacji i rozwojowi ludzi związanych z organizacją,

- taki sposób i stopień formalizacji organizacji, który nie zawiera niezamierzonych sprawnościowych oraz psychospołecznych następstw ujemnych i nie dehumanizuje człowieka.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

  Dr Józef Rejman

 

Miejsce seminarium:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, sala nr 149 /I piętro/

 

 

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information