GŁÓWNY CEL   NASZE ZADANIA   WSPÓŁPRACA
   

Celem Stowarzyszenia jest kontynuacja polskiej oraz światowej myśli naukowej.

   

Realizacja badań naukowych dotyczących organizacji i zarządzania, ekonomii.

   

Stowarzyszenie współpracuje z wiodącymi krajowymi ośrodkami naukowymi.

WITAMY NA STRONIE STOWARZYSZENIA

Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania powstało z inspiracji Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawicieli środowiska akademickiego rzeszowskich uczelni – Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Stowarzyszenie poprzez swoje działania aktywizuje oraz wspomaga twórczość naukową, zarówno indywidualną jak i zespołową oraz współdziała w upowszechnianiu myśli naukowej.

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA

 

kom.:

 881 064 014

  

ul. Zimowit 47/1
35-605 Rzeszów

 

kazimierzjaremczuk@gmail.com

Należności prosimy wpłacać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ W RZESZOWIE

Nr konta: 23 1050 1562 1000 0090 3018 0799

Aktualności

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 8 grudnia 2016 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 8 grudnia 2016 roku o godzinie 11:30
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Kształtowanie kariery pracownika utalentowanego we współczesnej organizacji

 

    Rola pracownika utalentowanego, ze względu na jego wpływ na bieżące funkcjonowanie i rozwój, pozostaje we współczesnej organizacji niekwestionowana. Zagadnieniami stanowiącymi szczególny obszar zainteresowania organizacji, są osiągane przez jednostkę wyniki oraz jej potencjał. Akcentuje się, że korzystanie z potencjału talentów przyczynia się do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej oraz umożliwia zaspokojenie potrzeb poszczególnych grup interesariuszy zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Jednocześnie, w odniesieniu do grupy pracowników utalentowanych kluczowe znaczenie nabiera zagadnienie dużej fluktuacji, co może stanowić poważne zagrożenie w kontekście braków ilościowych i jakościowych w kapitale ludzkim organizacji.
   Stąd w celu skorzystania ze zdolności, potencjału talentu, czyli osiągania korzyści przez organizację przez długi okres, jak również zapewnienia samorealizacji jednostce utalentowanej, niezbędne jest stworzenie możliwości realizacji kariery w organizacji.
Jednocześnie, współczesna interpretacja kariery w literaturze przedmiotu akcentuje zagadnienia, pozostające – z perspektywy podstawowych założeń przyjmowanych w literaturze – w sprzeczności wobec przedmiotu zainteresowania zarządzania talentami.
   Podstawą tradycyjnych karier była struktura hierarchiczna, pracownicy konkurowali o ograniczone możliwości awansu pionowego. Awans ten oraz zewnętrzne wskaźniki osiągnięć (jak wynagrodzenie czy status społeczny), stanowiły wyznaczniki sukcesu. Zmiany dokonujące się w strukturach organizacyjnych, stanowiące odpowiedź na wyzwania otoczenia, doprowadziły w konsekwencji do zmian w podejściu do kariery zawodowej. Pojęcie kariery definiowane jest personalnie, przez co ignoruje się w dużej mierze jej strategiczną rolę dla organizacji.
   Celem wystąpienia jest wykazanie, że wyniki badań dotyczące kariery oraz zarządzania talentami mają charakter komplementarny. Takie podejście wskazuje na strategiczną rolę zagadnienia kształtowania kariery pracowników utalentowanych.

 


Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

Dr Anna Mazurkiewicz

 

Miejsce seminarium:
Sala seminaryjna Katedry Metod Organizacji i Zarządzania – pawilon A, IV piętro, sala 402, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowiecka 27

 

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 12 stycznia 2017 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 12 stycznia 2017 roku o godzinie 18:00
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej – wyniki badań

 

             Ubóstwo i wykluczenie społeczne są problemami społecznymi, które dotykają szerokie kręgi osób we wszystkich krajach, z różnym jednak natężeniem. W porównaniu do krajów tzw. Trzeciego świata, w ramach Unii Europejskiej zjawiska te występują na o wiele mniejszą skalę, jednak niektóre kraje borykają się z nimi w o wiele większym stopniu. Skala tych zjawisk, jak na warunki cywilizacji europejskiej jest również niepokojąca i skłania do wielu przemyśleń. Prowadzone na coraz szerszą skalę badania nad ubóstwem i wykluczeniem społecznym obejmują nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne czy prawne aspekty obu tych zjawisk. Coraz częściej podkreśla się konieczność łącznego ich analizowania, przy uwzględnieniu aparatu badawczego różnych dyscyplin nauki. Skutkiem tego, opisy tych zjawisk zawierają nie tylko dane liczbowe, tak charakterystyczne dla badania kondycji materialnej gospodarstw domowych czy osób, ale także analizę narracji pochodzącej z wywiadów czy wnioskowanie z zapisów prawnych odnoszących się do osób znajdujących się w trudnym położeniu. Szczególnie istotne z tego punktu widzenia jest zapewnienie porównywalności w pomiarze nie tylko na poziomie danego kraju, ale także między nimi.
            Wystąpienie ma na celu przybliżenie wyników badań międzynarodowych prowadzonych w sześciu krajach unijnych: Polsce, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Rumunii i Włoszech w ramach projektu „TAP-Razem Przeciw Ubóstwu” [nr 2014-1-PL01-KA204-003326]. Jednym z efektów realizacji projektu była monografia naukowa poświęcona charakterystyce tych zjawisk w ujęciu ekonomicznym i socjologicznym. 

 


Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

Dr Elżbieta Szczygieł

 

 Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information