GŁÓWNY CEL   NASZE ZADANIA   WSPÓŁPRACA
   

Celem Stowarzyszenia jest kontynuacja polskiej oraz światowej myśli naukowej.

   

Realizacja badań naukowych dotyczących organizacji i zarządzania, ekonomii.

   

Stowarzyszenie współpracuje z wiodącymi krajowymi ośrodkami naukowymi.

WITAMY NA STRONIE STOWARZYSZENIA

Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania powstało z inspiracji Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawicieli środowiska akademickiego rzeszowskich uczelni – Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Stowarzyszenie poprzez swoje działania aktywizuje oraz wspomaga twórczość naukową, zarówno indywidualną jak i zespołową oraz współdziała w upowszechnianiu myśli naukowej.

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA

 

kom.:

 881 064 014

  

ul. Zimowit 47/1
35-605 Rzeszów

 

kazimierzjaremczuk@gmail.com

Należności prosimy wpłacać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ W RZESZOWIE

Nr konta: 23 1050 1562 1000 0090 3018 0799

Aktualności

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 29 marca 2017 roku

Szanowni Państwo,
w imieniu Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania
mam zaszczyt zaprosić Państwa
w dniu 29 marca 2017 roku o godzinie 11:30
do udziału w seminarium naukowym.

 

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniu:
Kultura organizacyjna w perspektywie zintegrowanej

 

Kultura organizacyjna jako przesłanka wyjaśniająca stanowi podstawę analizy złożonych zjawisk i procesów
społecznych w organizacji. Pomimo, że jest zjawiskiem często eksplorowanym na gruncie nauk o zarządzaniu, to sama refleksja teoretyczna nie stanowi spójnej perspektywy. Liczne związki teoretyczne z teorią kultury przyczyniły się do powstania zróżnicowanych propozycji poznawczych. Konsekwencją braku obowiązującego skrystalizowanego wzoru interpretacji zjawiska oraz zróżnicowania kierunków formowania się definicji i pól badawczych jest rozproszony
przyrost wiedzy, badań oraz funkcjonowanie sprzecznych perspektyw teoretyczno-badawczych.
Celem wystąpienia jest próba przedstawienia założeń teoretycznych perspektywy zintegrowanej w rozumieniu kultury organizacyjnej na podstawie dotychczasowego dorobku nauk o zarządzaniu. Próba integracji dotychczasowych obszarów badawczych wsparta zostanie analizą dwóch głównych perspektyw menedżerskiej i antropologicznej.
W punkcie wyjścia przyjęto, że kultura organizacyjna jest sposobem wyjaśniania praktyki organizacyjnej.
Prezentowana propozycja wpisuje się zatem w orientację poznawczą, poddającą dyskusji możliwość i zasadność prowadzenia refleksji teoretycznej nad kulturą organizacyjną w jej relacji do wiedzy organizacyjnej w społeczno-regulacyjnym wymiarze.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania
mgr Anna Molter

 

Miejsce seminarium:
Sala seminaryjna Katedry Metod Organizacji i Zarządzania
– pawilon A, IV piętro, sala 402, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowiecka 27

 

 

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information