GŁÓWNY CEL   NASZE ZADANIA   WSPÓŁPRACA
   

Celem Stowarzyszenia jest kontynuacja polskiej oraz światowej myśli naukowej.

   

Realizacja badań naukowych dotyczących organizacji i zarządzania, ekonomii.

   

Stowarzyszenie współpracuje z wiodącymi krajowymi ośrodkami naukowymi.

WITAMY NA STRONIE STOWARZYSZENIA

Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania powstało z inspiracji Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawicieli środowiska akademickiego rzeszowskich uczelni – Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Stowarzyszenie poprzez swoje działania aktywizuje oraz wspomaga twórczość naukową, zarówno indywidualną jak i zespołową oraz współdziała w upowszechnianiu myśli naukowej.

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA

 

kom.:

 881 064 014

  

ul. Zimowit 47/1
35-605 Rzeszów

 

kazimierzjaremczuk@gmail.com

Należności prosimy wpłacać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ W RZESZOWIE

Nr konta: 23 1050 1562 1000 0090 3018 0799

Aktualności

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym w dniu 15 lutego 2018 roku

 

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w seminarium naukowym
które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 roku o godzinie 18:00

 Seminarium poświęcone będzie tematowi:

Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym

 

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jest tematem podejmowanym chętnie, zarówno od strony teoretycznej,
jak i praktycznej. O ile w codziennej narracji przeważają głosy dotyczące podejmowania działań czy stosowania rozwiązań ułatwiających konkretnej osobie pogodzenie tych dwóch sfer funkcjonowania, o tyle w literaturze przedmiotu coraz częściej podkreśla się wymiar instytucjonalny tzw. work-life balance (WLB). Tematyka powiązań między instytucjami w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego pojawia się zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku publikacji zagranicznych dominuje jednostkowe podejście do tej problematyki lub ograniczenie analizy do perspektywy: przedsiębiorstwo-pracownik. Ujęcie takie w pewnych sytuacjach jest pożądane, jednak nie pozwala na dostrzeżenie pojawiających się problemów natury organizacyjnej, czy wręcz systemowej. Okoliczności życia zawodowego
i rodzinnego nie podlegają decyzji jednej osoby. Zarówno pracownik, jak i pracodawca funkcjonują w ramach konkretnego systemu, na który składają się między innymi obowiązujące prawo, specyfika rynku, istniejąca infrastruktura techniczna
i społeczna. System ten może być analizowany na wielu płaszczyznach, m.in.: osobowej, legislacyjnej, infrastrukturalnej czy instytucjonalnej. Od jakości powiązań między poszczególnymi elementami systemu zależeć może kształt dostępnych rozwiązań w zakresie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, a w konsekwencji dobrostan poszczególnych osób funkcjonujących w ramach tego systemu.

Przedmiotowa dyskusja powinna dotyczyć optymalnego kształtu współpracy między różnymi instytucjami, wynikiem której będą dostępne ułatwienia na rzecz pogodzenia sfery zawodowej i osobistej. Ponadto, istotnym zakresem dyskusji jest konkluzja dotycząca:

- optymalnego systemu pracy pozwalającego na godzenie życia zawodowego z rodzinnym według pracodawców
i pracowników,

- identyfikacji instytucji go tworzących poza dwiema wymienionymi stronami.

Planowane spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania wyników badania pilotażowego w wyżej wymienionym zakresie przeprowadzonego w 2017 r. w związku z realizacją projektu pn. Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii (nr projektu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15).

 

Serdecznie zapraszam
wszystkich zainteresowanych współczesnymi problemami zarządzania

Dr Elżbieta Szczygieł

 

Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna w budynku Szkoły Językowej Eureka, przy ul. Okulickiego 20 w Rzeszowie.

 

 

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz Politykę Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information